Hoppa till sidans innehåll

BRKs styrelse på utbildning med SISU

20 APR 2011 08:21
Till och med stadgar kan vara kul erfor flera av Bromma Ridklubbs styrelseledamöter när Kim Rhenfeldt från SISU-idrottsutbildarna engagerat berättade om sina erfarenheter av föreningsengagemang i både stora och små organisationer. Kim beskrev sig själv som en riktig föreningsräv med grundmurat intresse för föreningsverksamhet. Han berättade bland annat att hans engagemang började i tidiga tonåren och att han som 14-åring valdes in i styrelsen i familjens bostadsrättsförening. Därefter har intresset fört honom vidare till flera andra styrelseuppdrag i olika ideella verksamheter.

  • Skapad: 20 APR 2011 08:21

Utifrån sina erfarenheter ansåg Kim att en fungerande ideell verksamhet behöver visioner, tydliga mål och engagerade medlemmar. Den röda tråden i föreningsverksamhet är alltså vision, mål och engagemang. Det ska kännas motiverande att engagera sig i sin klubb och alla som vill ska vara välkomna. Medlemmarna ska veta vart klubben är på väg och även ha möjlighet att påverka utvecklingen. En klubb ska därför ha ett tydligt regelverk – stadgar - där verksamhetens syfte beskrivs och där det framgår hur medlemmarna kan påverka och styra verksamheten. Klubben kan dessutom ha ordningsregler som styr vad var och en ska eller får göra.

Olika ansvarsuppdrag kan t.ex. vara mer detaljerat beskrivna och det kan ibland vara nödvändigt med begränsande regler. Bland annat kan en medlem inte kräva att när som helst få tillgång till klubbens lokaler och nybörjarryttare kan inte heller kräva att få vara med och tävla. En tydlig ordning förenklar även utvecklingsarbetet i klubben eftersom det är enklare att ta itu med nya uppgifter om det finns bra rutiner i den befintliga verksamheten. Det är också enklare för nya medlemmar att engagera sig om de på förhand veta vad som krävs för att genomföra ett ansvarsuppdrag. Klubbens stadgar är stommen i verksamheten och bör vara känd och tillgänglig bland medlemmarna. Vi ventilerade en hel del frågor i detta ämne!

Vi pratade vidare om att den ideella föreningen är en organisationsform som visat sig fungera mycket väl inom idrottsrörelsen. Idag bärs övervägande delen av svensk idrott upp av intresseklubbar och de ideella krafter som organisationsformen kräver. De ideella insatserna blir än mer imponerande när man tänker på alla som regelbundet ägnar sig åt aktiviteter som anordnas av klubbar runt om i landet. Utöver det har många svenska elitidrottsmän, inom en mängd olika idrottsgrenar, utvecklats genom träning och tävling på klubbnivå.

Slutligen konstaterande vi att vår klubb ligger i framkant genom vårt värdegrundsarbete. Vår värdegrund, som tydligt visar hur vi förväntar oss att vi ska bemöta varandra, har arbetats fram i samarbete mellan ledamöterna i styrelsen, ungdomssektionen och tävlingskommittén. Den ska genomsyra verksamheten och bidra till ökat engagemang och används också i många olika sammanhang, bl.a. när klubben beskriver verksamheten på hemsidan, i verksamhetsberättelsen och i annat presentationsmaterial.

Med mycket tankar runt klubben och med uppslag till nya idéer tackade vi Kim för att vi fått tillfälle att ta del av hans erfarenheter och kunskap!

 

Lotta Tanner

Vice ordförande

Skribent: Lotta Tanner

Vi tackar alla våra sponsorer!

Postadress:
Bromma RK - Ridsport
Åkeshovsvägen
16838 Bromma

Kontakt:
Tel: 08800662
E-post: info@brommaridklubb....