Hoppa till sidans innehåll

Projektets mål - och vägen dit


Projektets mål

Kompisgruppens främsta mål är att alla som deltar i ridskolans och klubbens verksamhet ska känna till den gemensamma värdegrunden och agera i enlighet med den. Kompisgruppen ska i enlighet med värdegrunden verka för att alla ska känna sig välkomna till verksamheten och i stallet.

Ridskolan och klubben ska erbjuda en trygg miljö där alla hjälps åt och har möjlighet att utveckla sitt häst- och ridkunnande oavsett utbildningsnivå. Det ska vara tydligt för alla vad vi förväntar oss av varandra och det ska finnas utarbetade rutiner för åtgärder om brister uppmärksammas.


Hur ska vi göra?

Först och främst vill vi veta hur förhållandena är på ridskolan och i klubben. Vi vill också veta vilka händelser eller situationer som barn och ungdomar definierar som kränkande. Fritidsledaren och ungdomssektionens ledamöter har därför fått i uppdrag att ta upp frågor om det på sina möten och i den dagliga verksamheten. Svaren ska bearbetas inom gruppen och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Vi ska bl.a. arbeta vidare med att definiera hur vi vill att det ska vara i ridskolans och klubbens verksamhet samt vad som inte är acceptabelt.

Vi arbetar även med att identifiera vad som gör att man faktiskt känner sig välkommen till stallet. Det kan t.ex. handla om att den som behöver får hjälp utan att det upplevs som besvärande. Det kan också vara frågan om enkla saker som att alla hälsar på varandra, att stallpersonalen frågar hur ridningen gått och att ridlärarna använder elevernas namn i undervisningen.

Ridlärarna är förebilder för alla andra i stallet och har därför en mycket viktig roll i detta men stallpersonalens agerande har också betydelse för hur ridskolan och klubben uppfattas av medlemmar och ridelever. Klubbens valda representanter har även de ett viktigt uppdrag för att bidra till att var och en känner sig välkommen i stallet. Med utgångspunkt från vårt arbete i denna del ska vi föreslå lämpliga åtgärder och rutiner i syfte att stärka förtroendet för ridskolan och klubben i trivselfrågorna.

För att aktivt förmedla en god stämning och ett gott klimat vill vi verka för att utbildningssatsningar inom både ridskolan och klubben omfattar sociala moment i olika plan. Idag håller fritidsledaren bl.a. VARA-kursen som är en kurs i självkänsla. Kursen riktas till tjejer mellan 12 och 16 år och genomförs i samtalsgrupper där man diskuterar alltifrån hur det är att vara 13 år till varför gympa är roligt.

Ridlärarna har en bred pedagogiskt utbildning och flera av klubbens aktiva ungdomar deltar dessutom i distriktets ungdomsledarutbildningar. Vi i kompisgruppen avser lyfta frågor om bemötande liksom relations- och konflikthantering så att dessa alltid är centrala när klubbens medlemmar och ridskolans personal ska delta i olika utbildningar.

Om det ändå är så att missförhållanden uppmärksammas, t.ex. att det förekommit mobbning eller någon annan form av kränkande behandling, ska ridskolan och klubben ha en gemensam handlingsplan för att hantera situationen. För att få en bra grund i denna del av vårt arbete inhämtar vi och tar del av handlingsplaner och rutiner från andra likande verksamheter.

Ridskolans och klubbens hemsidor kommer löpande att uppdateras med Kompisgruppens arbete.

 

Uppdaterad: 08 DEC 2011 14:17 Skribent: Amelie Furborg

Vi tackar alla våra sponsorer!

Postadress:
Bromma RK - Ridsport
Åkeshovsvägen
16838 Bromma

Kontakt:
Tel: 08800662
E-post: info@brommaridklubb....